Om ossOm HJÄLTESKOLAN


"Bli hjälten i ditt eget epos"

ur Hjälten med tusen ansikten av J. Campbell


HJÄLTESKOLAN vill undersöka begreppet hjältemod i teorin och i praktiken, genom att synliggöra variationen av hjälteberättelser bland unga. Vi utgår ifrån en positiv syn på verkligheten och jobbar med arketypiska hjältar och vardagshjältar.


HJÄLTESKOLAN ska med scenkonsten som utgångspunkt få unga att diskutera frågor kring hjältemod och civilkurage.

Detta genom att erbjuda en imaginär, fiktiv, lekfull plattform där man får vara den man är fullt ut.

Vad är en hjälte? Vad gör att en hjälte blir en hjälte? Vill jag bli en hjälte?HJÄLTESKOLAN utvecklas tillsammans med aktiva deltagare från målgruppen genom workshops i form av högläsning, tecknande av hjältar, återberättande av historier, virtuell reality, film, övningar där unga upplever och analyserar konkreta situationer som polariserar samhällsgrupper, scenisk framställning av hjältar, analys av historiska hjältemyter. Gemensamt med pedagoger skall en metod skapas som sedan ska mynna ut i det som blir HJÄLTESKOLAN.


Målgruppen är ungdomar och unga vuxna, 12-25 år, samt vuxna med funktionsvariationer som befinner sig i en situation där de ska göra stora val i livet."Jag tror inte att människan söker efter livets mening, utan snarare efter känslan av att vara levande.HJÄLTESKOLAN är ett projekt som finansieras av Arvsfonden och ägs av Teater THEATRON. Det bedrivs i samarbete med ABF Skåne, ABF Malmö, Tolvåkersskolan, Löddeköpinge; Sundsgården, Helsingborg; Kulturcentrum Skåne, Lund.

”Jag skulle vilja kunna stanna tiden för att bara liksom ta en paus från livet och bara gå och lägga mig en månad utan att jag missar skolan och allting.”


    (citat från aktiv deltagare)


Postadress

Teater Theatron

Vildgåsv.23a

275 35 Lund

Följ oss

Besöksadress

Scenkonsthuset Bastionen

Norra Vallg. 28

211 25 Malmö

 

E-post

Copyright @ All Rights Reserved