Bakgrund

Kulturföreningen Theatron

En ideell förening och samhällsorienterad organisation som sedan starten utvecklat en scenkonstverksamhet i samtal med publiken utifrån de frågeställningar som berör.

Livet i två bitar

2013 - 2016


Med ”Livet i Två Bitar” iscensatte vi själverfarna frågeställningar kring migration, identitet och tillhörighet, besökte skolor, folkhögskolor, språkcaféer för nyanlända, bostadsrättsföreningar runt om i Sverige. Föreställningen innehåller skådespelarnas egna livsberättelser och barndomsminnen: Suzannas från ett segregerat Göteborg på 1970 talet och migration till Skåne, Zeljkos från ett diktatoriskt fd Jugoslavien. Extra kvalitet är det att Theatron i sitt arbete är nära de förutsättningar som migranter lever under: ändrade förutsättningar, rotlöshet, men också nyupptäckternas glädje, av människor, sammanhang, nya relationer och liv.


Mer än 150 föreställningar


Nästan alla inkluderade samtal med ungdomarna. De berättade att  migration kan vara en klassresa eller en förflyttning från Stockholm till Malmö. Vi lyssnade på uppfinningsrika anpassningsmetoder de använde för att integrera sig i den nya omgivningen. Det vi hörde var mycket ärligt och personligt. Vi blev överrumplade av alla ”aha”- upplevelser i publiken och kände vi starkt att här fanns ett framtidsbehov.

”Hur väljer jag rätt i livet? Hur vet jag vad jag vill bli? Vad är det att vara modig? Är jag hjälte då?”

I samtalen dök ordet HJÄLTE upp och våra tankar sattes igång. Vi ville undersöka deras förhållande till HJÄLTEMYTER och HJÄLTEMOD. Vi ville skapa en HJÄLTESKOLA! Målgruppen gav själva idén till projektet.Hjälteskolans syfte


Vi vill undersöka hjältens funktion i dagens samhälle och dra paralleller till historiska hjältemod; främja hjälteberättandet under interaktiviteter med ungdomarna.

Vi vill genom scenkonsten inspirera ungdomarna till en bättre kommunikation på individuell nivå, som leder till självinsikt och att hitta sig själv och sina goda krafter i rätt sammanhang.

Vi vill skapa ett samtalsforum med ungdomar där de med konkreta verktyg kan hantera vardagliga situationer på skolan och på fritiden. Vi vill prata konkreta verktyg som kan användas för att visa mod.

Vi vill uppmuntra tänkanden att en hjälte är en som skyddar andras rättigheter. 

Postadress

Teater Theatron

Vildgåsv.23a

275 35 Lund

Följ oss

Besöksadress

Scenkonsthuset Bastionen

Norra Vallg. 28

211 25 Malmö

 

E-post

Copyright @ All Rights Reserved